Thương hiệu Modern - Ai cập

Tập đoàn chống thấm Modern là một nhóm các công ty đa quốc gia được thành lập từ năm 1953. Các công ty này sản xuất nhiều loại sản phẩm cho ngành xây dựng. Các sản phẩm bao gồm các loại màng chống thấm bitum khò nóng và màng chống thấm tự dính chất lượng cao và tấm bảo vệ. Tập đoàn chúng tôi cũng cung cấp tấm lợp và màng chống thấm tổng hợp, bọt cách nhiệt (XPS và EPS), bông khoáng và bông thủy tinh, phụ gia bê tông và vải địa kỹ thuật polyester.Để biết danh mục sản phẩm chi tiết hơn, hãy xem trang Sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi hiện có các cơ sở sản xuất ở bốn quốc gia khác nhau: Ai Cập, Ấn Độ. Điều này cho phép chúng tôi phục vụ khách hàng ở hơn 50 quốc gia trên toàn thế giới một cách hiệu quả. Chúng tôi có khả năng cung cấp khoảng 80 triệu mét vuông màng chống thấm bitum mỗi năm. Chúng tôi sản xuất dưới các thương hiệu như Bitumode, Hyperflex, Roflex, Bitushape, v.v.

LIÊN HỆ HỢP TÁC VỚI CHÚNG TÔI